ประวัติพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ

admin

หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน (กิ่ม แจ่มแจ้ง) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ที่ตำบลพญาแพรก อำเภอเมืองจังหวัดพระประแดง(สมุทรปราการในปัจจุบัน)

ประวัติพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ตลอดมา ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ และได้รับแต่งตั้ง


ให้เป็นเจ้าคณะอำเภอบางพลี เมื่อ พ.ศ. 2456 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ท่านได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัยชนที่พระอรรถ โกวิทวุฒคุณ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางพลีนั้น ท่านได้ขยายการศึกษาทางพระปริยัติธรรม อย่างกว้างขวางไปยังวัดต่างๆในอำเภอบางพลี ส่วนการศึกษาทางโลกนั้นท่านได้เห็นความสำคัญทางการศึกษา ชาวอำเภอบางพล

จึงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางเดิมโรงเรียนนี้มิได้สร้างเป็นตัวโรงเรียน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นโรงเรียนชั่วคราว ต่อมาท่านพระครูอรรถโกวิท เจ้าคณะอำเภอบางพลีมีความเห็นว่าเด็กนักเรียนต้องอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนนั้นไม่เหมาะสม ควรจะมีโรงเรียนโดยเฉพาะเท่านั้น จึงได้บริจาคเงินส่วนตัวตลอดจนเครื่องประกอบการก่อสร้างและเครื่องใช้ต่าง ๆ แล้วร่วมกับนายม้าน ช้างแก้ว ศึกษาธิการอำเภอขณะนั้นขอความร่วมมือจากประชาชน พ่อค้า คหบดี ในตำบลนี้ร่วมกันเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาท) จึงให้นายเคลือบ ชุ่มชื่น

ประวัติพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ

ช่างไม้คนไทยในตำบลนี้สร้าง ขึ้นเป็นโรงเรียนถาวรแบบ ป. และรัฐบาลได้ให้เงินสมทบในการก่อสร้างโรงเรียนนี้ รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท สร้างเป็นโรงเรียน ๒ ชั้น ชั้นบน ๓ ห้องเรียน ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน รวม ๕ ห้องเรียน มีมุขในตัวตรงกลาง ตัวโรงเรียนกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หลังคามุงสังกะสีทั้งหลัง สร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการสอนแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๖ เป็นต้นมา ตามบันทึกของการเปิดโรงเรียนมีดังนี้

วันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์ปิดโรงเรียนประชาบาลตำบลบางพลีใหญ่ ๑ (วัดบางพลีใหญ่กลาง) มีนักเรียนมาเรียนรวม ๑๐๐ คน ได้แบ่งชั้นของการสอนออกเป็น ๓ ชั้น คือประถม ๑ – ๒ – ๓
มีครู ๓ คน คือ พระมหาสละ เพชรประไพ เป็นครูใหญ่ พระภิกษุชื้น นิลเพชร นายชิต แซ่โค้วและยังได้ ได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงขึ้นในวัดบางพลีใหญ่กลางเมื่อ พ.ศ๒๔๕๒

ประวัติพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ

โดยในระยะแรกให้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน ต่อมาการอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียนนั้นไม่วะดวกเพราะมีนักเรียนเพิ่ม มากขึ้นและไม่มีฝากั้นห้องต้องเรียนรวมกัน ท่านจึงได้ร่วมกับขุนหลวงนรกิจบริหาร(แดง กนิศฐยุค) นายอำเภอบางพลีขอบริจาคเงินจากผู้ปกครองและคหบดีชาวบางพลีมาสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นในเขตวัดเสร็จสิ้นในปี ในปีพ.ศ. ๒๔๗๑ ซึ่งค่าก่อสร้าง ๑๑๕๒๙.๖๑ บาท หลวงปู่กิ่มท่านเอาใจใส่ดูแลและอุปถัมภ์โรงเรียนของเรามาโดยตลอด นับตั้งแต่ให้ที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่เศษ เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ช่วยหาเงินมาก่อสร้างอาคารเรียน แม้กระทั่งให้เงินเป็นค่าจ้างครู ที่มาสอนในยามที่รัฐบาลไม่มีเงินจะจ้างครูจนเกือบจะต้องยุบโรงเรียน ทำให้พวกเรายังมีที่เรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงปู่กิ่มท่านมรณภาพไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมอายุได้ ๘๘ ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

พระครูกรุณาวิหารี หรือที่เรารู้จักกันในนาม หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว

หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้วพระเกจิในยุคก่อนกึ่งพุทธกา […]
วัดกิ่งแก้ว